พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (Sura Math-Science Contest 2018) ให้กับนักเรียนผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้นของการสอบแข่งขัน ซึ่งประธานมอบรางวัลครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากหลายสถานบันที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 5679

  DSC 5679

 • DSC 5686

  DSC 5686

 • DSC 5673

  DSC 5673

 • DSC 5676

  DSC 5676

 • DSC 5683

  DSC 5683

 • DSC 5694

  DSC 5694

 • DSC 5687

  DSC 5687

 • DSC 5691

  DSC 5691

 • DSC 5695

  DSC 5695

 • DSC 5696

  DSC 5696

 • DSC 5697

  DSC 5697

 • DSC 5702

  DSC 5702

 • DSC 5698

  DSC 5698

 • DSC 5699

  DSC 5699

 • DSC 5703

  DSC 5703

 • DSC 5705

  DSC 5705

 • DSC 5704

  DSC 5704

 • DSC 5706

  DSC 5706

 • DSC 5707

  DSC 5707

 • DSC 5708

  DSC 5708

 • DSC 5709

  DSC 5709

 • DSC 5710

  DSC 5710

 • DSC 5711

  DSC 5711

 • DSC 5712

  DSC 5712

 • DSC 5713

  DSC 5713

 • DSC 5714

  DSC 5714

 • DSC 5715

  DSC 5715

 • DSC 5717

  DSC 5717

 • DSC 5720

  DSC 5720

 • DSC 5723

  DSC 5723

 • DSC 5724

  DSC 5724

 • DSC 5726

  DSC 5726

 • DSC 5728

  DSC 5728

 • DSC 5729

  DSC 5729

 • DSC 5730

  DSC 5730

 • DSC 5732

  DSC 5732

 • DSC 5733

  DSC 5733

 • DSC 5734

  DSC 5734

 • DSC 5736

  DSC 5736

 • DSC 5737

  DSC 5737

 • DSC 5738

  DSC 5738

 • DSC 5739

  DSC 5739

 • DSC 5740

  DSC 5740

 • DSC 5741

  DSC 5741

 • DSC 5742

  DSC 5742

 • DSC 5743

  DSC 5743

 • DSC 5744

  DSC 5744

 • DSC 5745

  DSC 5745

 • DSC 5747

  DSC 5747

 • DSC 5748

  DSC 5748

 • DSC 5750

  DSC 5750

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends