กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม หลังจากกิจกรรมเคารพธงชาติ ในเช้าวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โดมพลศึกษา
 • DSC 2646

  DSC 2646

 • DSC 2647

  DSC 2647

 • DSC 2648

  DSC 2648

 • DSC 2645

  DSC 2645

 • DSC 2650

  DSC 2650

 • DSC 2652

  DSC 2652

 • DSC 2653

  DSC 2653

 • DSC 2651

  DSC 2651

 • DSC 2654

  DSC 2654

 • DSC 2655

  DSC 2655

 • DSC 2656

  DSC 2656

 • DSC 2657

  DSC 2657

 • DSC 2658

  DSC 2658

 • DSC 2659

  DSC 2659

 • DSC 2660

  DSC 2660

 • DSC 2661

  DSC 2661

 • DSC 2662

  DSC 2662

 • DSC 2663

  DSC 2663

 • DSC 2665

  DSC 2665

 • DSC 2664

  DSC 2664

 • DSC 2666

  DSC 2666

 • DSC 2667

  DSC 2667

 • DSC 2668

  DSC 2668

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends