11 มิถุนายน 2562 " วันสุรวิทยาคาร "

วันอังคารที่่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งเป็นปีที่ 110 นับจากวันก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โดยนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้อำนวยการ ครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโสและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตร ณ โดมพลศึกษา และบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน
 • DSC 3038

  DSC 3038

 • DSC 3037

  DSC 3037

 • DSC 3041

  DSC 3041

 • DSC 3039

  DSC 3039

 • DSC 3045

  DSC 3045

 • DSC 3046

  DSC 3046

 • DSC 3049

  DSC 3049

 • DSC 3051

  DSC 3051

 • DSC 3054

  DSC 3054

 • DSC 3056

  DSC 3056

 • DSC 3057

  DSC 3057

 • DSC 3059

  DSC 3059

 • DSC 3061

  DSC 3061

 • DSC 3065

  DSC 3065

 • DSC 3066

  DSC 3066

 • DSC 3069

  DSC 3069

 • DSC 3071

  DSC 3071

 • DSC 3073

  DSC 3073

 • DSC 3074

  DSC 3074

 • DSC 3078

  DSC 3078

 • DSC 3077

  DSC 3077

 • DSC 3086

  DSC 3086

 • DSC 3084

  DSC 3084

 • DSC 3085

  DSC 3085

 • DSC 3079

  DSC 3079

 • DSC 3088

  DSC 3088

 • DSC 3089

  DSC 3089

 • DSC 3093

  DSC 3093

 • DSC 3091

  DSC 3091

 • DSC 3094

  DSC 3094

 • DSC 3096

  DSC 3096

 • DSC 3097

  DSC 3097

 • DSC 3101

  DSC 3101

 • DSC 3099

  DSC 3099

 • sura (3)

  sura (3)

 • sura (4)

  sura (4)

 • sura (5)

  sura (5)

 • sura (7)

  sura (7)

 • sura (6)

  sura (6)

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends