กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร และหอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 3108

  DSC 3108

 • DSC 3110

  DSC 3110

 • DSC 3106

  DSC 3106

 • DSC 3109

  DSC 3109

 • DSC 3111

  DSC 3111

 • DSC 3113

  DSC 3113

 • DSC 3114

  DSC 3114

 • DSC 3116

  DSC 3116

 • DSC 3118

  DSC 3118

 • DSC 3115

  DSC 3115

 • DSC 3119

  DSC 3119

 • DSC 3120

  DSC 3120

 • DSC 3123

  DSC 3123

 • DSC 3124

  DSC 3124

 • DSC 3125

  DSC 3125

 • DSC 3128

  DSC 3128

 • DSC 3129

  DSC 3129

 • DSC 3130

  DSC 3130

 • DSC 3131

  DSC 3131

 • DSC 3134

  DSC 3134

 • DSC 3135

  DSC 3135

 • DSC 3136

  DSC 3136

 • DSC 3137

  DSC 3137

 • DSC 3139

  DSC 3139

 • DSC 3138

  DSC 3138

 • DSC 3141

  DSC 3141

 • DSC 3140

  DSC 3140

 • DSC 3143

  DSC 3143

 • DSC 3142

  DSC 3142

 • DSC 3144

  DSC 3144

 • DSC 3146

  DSC 3146

 • DSC 3147

  DSC 3147

 • DSC 3145

  DSC 3145

 • DSC 3149

  DSC 3149

 • DSC 3151

  DSC 3151

 • DSC 3152

  DSC 3152

 • DSC 3153

  DSC 3153

 • DSC 3156

  DSC 3156

 • DSC 3154

  DSC 3154

 • DSC 3157

  DSC 3157

 • DSC 3158

  DSC 3158

 • DSC 3159

  DSC 3159

 • DSC 3162

  DSC 3162

 • DSC 3161

  DSC 3161

 • DSC 3163

  DSC 3163

 • DSC 3164

  DSC 3164

 • DSC 3166

  DSC 3166

 • DSC 3165

  DSC 3165

 • DSC 3167

  DSC 3167

 • DSC 3168

  DSC 3168

 • DSC 3169

  DSC 3169

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends