กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร และหอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 3170

  DSC 3170

 • DSC 3172

  DSC 3172

 • DSC 3174

  DSC 3174

 • DSC 3175

  DSC 3175

 • DSC 3176

  DSC 3176

 • DSC 3177

  DSC 3177

 • DSC 3178

  DSC 3178

 • DSC 3180

  DSC 3180

 • DSC 3181

  DSC 3181

 • DSC 3182

  DSC 3182

 • DSC 3183

  DSC 3183

 • DSC 3185

  DSC 3185

 • DSC 3187

  DSC 3187

 • DSC 3188

  DSC 3188

 • DSC 3190

  DSC 3190

 • DSC 3191

  DSC 3191

 • DSC 3193

  DSC 3193

 • DSC 3198

  DSC 3198

 • DSC 3197

  DSC 3197

 • DSC 3200

  DSC 3200

 • DSC 3202

  DSC 3202

 • DSC 3204

  DSC 3204

 • DSC 3205

  DSC 3205

 • DSC 3207

  DSC 3207

 • DSC 3209

  DSC 3209

 • DSC 3208

  DSC 3208

 • DSC 3211

  DSC 3211

 • DSC 3214

  DSC 3214

 • DSC 3216

  DSC 3216

 • DSC 3221

  DSC 3221

 • DSC 3222

  DSC 3222

 • DSC 3225

  DSC 3225

 • DSC 3227

  DSC 3227

 • DSC 3228

  DSC 3228

 • DSC 3229

  DSC 3229

 • DSC 3230

  DSC 3230

 • DSC 3231

  DSC 3231

 • DSC 3232

  DSC 3232

 • DSC 3233

  DSC 3233

 • DSC 3234

  DSC 3234

 • DSC 3237

  DSC 3237

 • DSC 3238

  DSC 3238

 • DSC 3239

  DSC 3239

 • DSC 3240

  DSC 3240

 • DSC 3241

  DSC 3241

 • DSC 3245

  DSC 3245

 • DSC 3247

  DSC 3247

 • DSC 3248

  DSC 3248

 • DSC 3252

  DSC 3252

 • DSC 3257

  DSC 3257

 • DSC 3253

  DSC 3253

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends