กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร และหอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 0018

  DSC 0018

 • DSC 0019

  DSC 0019

 • DSC 0021

  DSC 0021

 • DSC 0022

  DSC 0022

 • DSC 0024

  DSC 0024

 • DSC 0028

  DSC 0028

 • DSC 0032

  DSC 0032

 • DSC 0034

  DSC 0034

 • DSC 0036

  DSC 0036

 • DSC 0041

  DSC 0041

 • DSC 0042

  DSC 0042

 • DSC 0054

  DSC 0054

 • DSC 0056

  DSC 0056

 • DSC 0064

  DSC 0064

 • DSC 0070

  DSC 0070

 • DSC 0075

  DSC 0075

 • DSC 0082

  DSC 0082

 • DSC 0084

  DSC 0084

 • DSC 0086

  DSC 0086

 • DSC 0091

  DSC 0091

 • DSC 0092

  DSC 0092

 • DSC 0095

  DSC 0095

 • DSC 0096

  DSC 0096

 • DSC 0098

  DSC 0098

 • DSC 0100

  DSC 0100

 • DSC 0101

  DSC 0101

 • DSC 0104

  DSC 0104

 • DSC 0106

  DSC 0106

 • DSC 0111

  DSC 0111

 • DSC 0120

  DSC 0120

 • DSC 0121

  DSC 0121

 • DSC 0143

  DSC 0143

 • DSC 0133

  DSC 0133

 • DSC 0149

  DSC 0149

 • DSC 0139

  DSC 0139

 • DSC 0130

  DSC 0130

 • DSC 0164

  DSC 0164

 • DSC 0157

  DSC 0157

 • DSC 0154

  DSC 0154

 • DSC 0165

  DSC 0165

 • DSC 0194

  DSC 0194

 • DSC 0208

  DSC 0208

 • DSC 0209

  DSC 0209

 • DSC 0224

  DSC 0224

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends