กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่
 • 26062562 (1)

  26062562 (1)

 • 26062562 (3)

  26062562 (3)

 • 26062562 (9)

  26062562 (9)

 • 26062562 (5)

  26062562 (5)

 • 26062562 (7)

  26062562 (7)

 • 26062562 (10)

  26062562 (10)

 • 26062562 (13)

  26062562 (13)

 • 26062562 (14)

  26062562 (14)

 • 26062562 (16)

  26062562 (16)

 • 26062562 (18)

  26062562 (18)

 • 26062562 (19)

  26062562 (19)

 • 26062562 (20)

  26062562 (20)

 • 26062562 (23)

  26062562 (23)

 • 26062562 (22)

  26062562 (22)

 • 26062562 (24)

  26062562 (24)

 • 26062562 (25)

  26062562 (25)

 • 26062562 (27)

  26062562 (27)

 • 26062562 (29)

  26062562 (29)

 • 26062562 (30)

  26062562 (30)

 • 26062562 (31)

  26062562 (31)

 • 26062562 (33)

  26062562 (33)

 • 26062562 (35)

  26062562 (35)

 • 26062562 (34)

  26062562 (34)

 • 26062562 (39)

  26062562 (39)

 • 26062562 (37)

  26062562 (37)

 • 26062562 (40)

  26062562 (40)

 • 26062562 (41)

  26062562 (41)

 • 26062562 (43)

  26062562 (43)

 • DSC 3775

  DSC 3775

 • DSC 3782

  DSC 3782

 • DSC 3776

  DSC 3776

 • DSC 3781

  DSC 3781

 • DSC 3770

  DSC 3770

 • DSC 3785

  DSC 3785

 • DSC 3784

  DSC 3784

 • DSC 3788

  DSC 3788

 • DSC 3791

  DSC 3791

 • DSC 3789

  DSC 3789

 • DSC 3795

  DSC 3795

 • DSC 3792

  DSC 3792

 • DSC 3793

  DSC 3793

 • DSC 3796

  DSC 3796

 • DSC 3797

  DSC 3797

 • DSC 3798

  DSC 3798

 • DSC 3803

  DSC 3803

 • DSC 3801

  DSC 3801

 • DSC 3804

  DSC 3804

 • DSC 3806

  DSC 3806

 • DSC 3807

  DSC 3807

 • DSC 3808

  DSC 3808

 • DSC 3810

  DSC 3810

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends