กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่
 • DSC 3812

  DSC 3812

 • DSC 3814

  DSC 3814

 • DSC 3815

  DSC 3815

 • DSC 3816

  DSC 3816

 • DSC 3818

  DSC 3818

 • DSC 3819

  DSC 3819

 • DSC 3820

  DSC 3820

 • DSC 3821

  DSC 3821

 • DSC 3822

  DSC 3822

 • DSC 3823

  DSC 3823

 • DSC 3824

  DSC 3824

 • DSC 3826

  DSC 3826

 • DSC 3825

  DSC 3825

 • DSC 3827

  DSC 3827

 • DSC 3828

  DSC 3828

 • DSC 3829

  DSC 3829

 • DSC 3832

  DSC 3832

 • DSC 3833

  DSC 3833

 • DSC 3835

  DSC 3835

 • DSC 3836

  DSC 3836

 • DSC 3837

  DSC 3837

 • DSC 3839

  DSC 3839

 • DSC 3841

  DSC 3841

 • DSC 3843

  DSC 3843

 • DSC 3845

  DSC 3845

 • DSC 3846

  DSC 3846

 • DSC 3849

  DSC 3849

 • DSC 3847

  DSC 3847

 • DSC 3850

  DSC 3850

 • DSC 3851

  DSC 3851

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends