โครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนรัตนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดโครงการครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพฯ และนายสำเริง บุญโต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.33 ผู้บริหารและคณะครูจาก 14 โรงเรียน จากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 2736

  DSC 2736

 • DSC 2732

  DSC 2732

 • DSC 2733

  DSC 2733

 • DSC 2734

  DSC 2734

 • DSC 2737

  DSC 2737

 • DSC 2741

  DSC 2741

 • DSC 2746

  DSC 2746

 • DSC 2743

  DSC 2743

 • DSC 2745

  DSC 2745

 • DSC 2742

  DSC 2742

 • DSC 2747

  DSC 2747

 • DSC 2750

  DSC 2750

 • DSC 2748

  DSC 2748

 • DSC 2753

  DSC 2753

 • DSC 2749

  DSC 2749

 • DSC 2754

  DSC 2754

 • DSC 2755

  DSC 2755

 • DSC 2756

  DSC 2756

 • DSC 2757

  DSC 2757

 • DSC 2758

  DSC 2758

 • DSC 2760

  DSC 2760

 • DSC 2765

  DSC 2765

 • DSC 2766

  DSC 2766

 • DSC 2769

  DSC 2769

 • DSC 2772

  DSC 2772

 • DSC 2771

  DSC 2771

 • DSC 2773

  DSC 2773

 • DSC 2774

  DSC 2774

 • DSC 2775

  DSC 2775

 • DSC 2777

  DSC 2777

 • DSC 2776

  DSC 2776

 • DSC 2778

  DSC 2778

 • DSC 2779

  DSC 2779

 • DSC 2780

  DSC 2780

 • DSC 2781

  DSC 2781

 • DSC 2782

  DSC 2782

 • DSC 2784

  DSC 2784

 • DSC 2783

  DSC 2783

 • DSC 2785

  DSC 2785

 • DSC 2787

  DSC 2787

 • DSC 2789

  DSC 2789

 • DSC 2790

  DSC 2790

 • DSC 2791

  DSC 2791

 • DSC 2792

  DSC 2792

 • DSC 2793

  DSC 2793

 • DSC 2794

  DSC 2794

 • DSC 2795

  DSC 2795

 • DSC 2796

  DSC 2796

 • DSC 2797

  DSC 2797

 • DSC 2798

  DSC 2798

 • DSC 2799

  DSC 2799

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends