โครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนรัตนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดโครงการครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพฯ และนายสำเริง บุญโต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.33 ผู้บริหารและคณะครูจาก 14 โรงเรียน จากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
  • DSC 3033

    DSC 3033

  • DSC 3034

    DSC 3034

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends