พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมพิธี ณ โดมพลศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 4424

  DSC 4424

 • DSC 4427

  DSC 4427

 • DSC 4426

  DSC 4426

 • DSC 4428

  DSC 4428

 • DSC 4430

  DSC 4430

 • DSC 4432

  DSC 4432

 • DSC 4431

  DSC 4431

 • DSC 4433

  DSC 4433

 • DSC 4434

  DSC 4434

 • DSC 4436

  DSC 4436

 • DSC 4437

  DSC 4437

 • DSC 4439

  DSC 4439

 • DSC 4438

  DSC 4438

 • DSC 4440

  DSC 4440

 • DSC 4442

  DSC 4442

 • DSC 4443

  DSC 4443

 • DSC 4444

  DSC 4444

 • DSC 4445

  DSC 4445

 • DSC 4446

  DSC 4446

 • DSC 4447

  DSC 4447

 • DSC 4448

  DSC 4448

 • DSC 4449

  DSC 4449

 • DSC 4450

  DSC 4450

 • DSC 4451

  DSC 4451

 • DSC 4452

  DSC 4452

 • DSC 4453

  DSC 4453

 • DSC 4456

  DSC 4456

 • DSC 4457

  DSC 4457

 • DSC 4459

  DSC 4459

 • DSC 4460

  DSC 4460

 • DSC 4461

  DSC 4461

 • DSC 4462

  DSC 4462

 • DSC 4465

  DSC 4465

 • DSC 4466

  DSC 4466

 • DSC 4467

  DSC 4467

 • DSC 4468

  DSC 4468

 • DSC 4469

  DSC 4469

 • DSC 4471

  DSC 4471

 • DSC 4472

  DSC 4472

 • DSC 4473

  DSC 4473

 • DSC 4475

  DSC 4475

 • DSC 4479

  DSC 4479

 • DSC 4481

  DSC 4481

 • DSC 4482

  DSC 4482

 • DSC 4483

  DSC 4483

 • DSC 4489

  DSC 4489

 • DSC 4485

  DSC 4485

 • DSC 4492

  DSC 4492

 • DSC 4494

  DSC 4494

 • DSC 4497

  DSC 4497

 • DSC 4500

  DSC 4500

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends