พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมพิธี ณ โดมพลศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 4502

  DSC 4502

 • DSC 4503

  DSC 4503

 • DSC 4505

  DSC 4505

 • DSC 4508

  DSC 4508

 • DSC 4517

  DSC 4517

 • DSC 4429

  DSC 4429

 • DSC 4519

  DSC 4519

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends