1 กรกฎาคม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือไทย โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามฟุตบอลลูกพระอินทร์ สเตเดี้ยม วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
 • DSC 3903

  DSC 3903

 • DSC 3902

  DSC 3902

 • DSC 3899

  DSC 3899

 • DSC 3901

  DSC 3901

 • DSC 3904

  DSC 3904

 • DSC 3906

  DSC 3906

 • DSC 3907

  DSC 3907

 • DSC 3905

  DSC 3905

 • DSC 3908

  DSC 3908

 • DSC 3909

  DSC 3909

 • DSC 3910

  DSC 3910

 • DSC 3914

  DSC 3914

 • DSC 3911

  DSC 3911

 • DSC 3913

  DSC 3913

 • DSC 3912

  DSC 3912

 • DSC 3915

  DSC 3915

 • DSC 3916

  DSC 3916

 • DSC 3917

  DSC 3917

 • DSC 3918

  DSC 3918

 • DSC 3919

  DSC 3919

 • DSC 3920

  DSC 3920

 • DSC 3921

  DSC 3921

 • DSC 3922

  DSC 3922

 • DSC 3923

  DSC 3923

 • DSC 3926

  DSC 3926

 • DSC 3924

  DSC 3924

 • DSC 3927

  DSC 3927

 • DSC 3925

  DSC 3925

 • DSC 3928

  DSC 3928

 • DSC 3932

  DSC 3932

 • DSC 3929

  DSC 3929

 • DSC 3930

  DSC 3930

 • DSC 3934

  DSC 3934

 • DSC 3933

  DSC 3933

 • DSC 3937

  DSC 3937

 • DSC 3935

  DSC 3935

 • DSC 3936

  DSC 3936

 • DSC 3938

  DSC 3938

 • DSC 3939

  DSC 3939

 • DSC 3940

  DSC 3940

 • DSC 3942

  DSC 3942

 • DSC 3941

  DSC 3941

 • DSC 3943

  DSC 3943

 • DSC 3944

  DSC 3944

 • DSC 3946

  DSC 3946

 • DSC 3947

  DSC 3947

 • DSC 3950

  DSC 3950

 • DSC 3948

  DSC 3948

 • DSC 3951

  DSC 3951

 • DSC 3952

  DSC 3952

 • DSC 3953

  DSC 3953

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends