1 กรกฎาคม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือไทย โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามฟุตบอลลูกพระอินทร์ สเตเดี้ยม วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
 • DSC 3954

  DSC 3954

 • DSC 3956

  DSC 3956

 • DSC 3957

  DSC 3957

 • DSC 3961

  DSC 3961

 • DSC 3960

  DSC 3960

 • DSC 3963

  DSC 3963

 • DSC 3962

  DSC 3962

 • DSC 3964

  DSC 3964

 • DSC 3966

  DSC 3966

 • DSC 3970

  DSC 3970

 • DSC 3974

  DSC 3974

 • DSC 3971

  DSC 3971

 • DSC 3976

  DSC 3976

 • DSC 3979

  DSC 3979

 • DSC 3980

  DSC 3980

 • DSC 3981

  DSC 3981

 • DSC 3982

  DSC 3982

 • DSC 3983

  DSC 3983

 • DSC 3984

  DSC 3984

 • DSC 3985

  DSC 3985

 • DSC 3986

  DSC 3986

 • DSC 3987

  DSC 3987

 • DSC 3988

  DSC 3988

 • DSC 3989

  DSC 3989

 • DSC 3990

  DSC 3990

 • DSC 3991

  DSC 3991

 • DSC 3992

  DSC 3992

 • DSC 3993

  DSC 3993

 • DSC 3994

  DSC 3994

 • DSC 3995

  DSC 3995

 • DSC 3998

  DSC 3998

 • DSC 3996

  DSC 3996

 • DSC 3997

  DSC 3997

 • DSC 4000

  DSC 4000

 • DSC 3999

  DSC 3999

 • DSC 4004

  DSC 4004

 • DSC 4005

  DSC 4005

 • DSC 4002

  DSC 4002

 • DSC 4007

  DSC 4007

 • DSC 4008

  DSC 4008

 • DSC 4009

  DSC 4009

 • DSC 4011

  DSC 4011

 • DSC 4010

  DSC 4010

 • DSC 4012

  DSC 4012

 • DSC 4013

  DSC 4013

 • DSC 4014

  DSC 4014

 • DSC 4015

  DSC 4015

 • DSC 4016

  DSC 4016

 • DSC 4017

  DSC 4017

 • DSC 4018

  DSC 4018

 • DSC 4019

  DSC 4019

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends