งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี2562

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดขบวนรถแห่เทียนพรรษาร่วมในงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศรีณรงค์จางวาง
 • DSC 4112

  DSC 4112

 • DSC 4109

  DSC 4109

 • DSC 4110

  DSC 4110

 • DSC 4107

  DSC 4107

 • DSC 4111

  DSC 4111

 • DSC 4113

  DSC 4113

 • DSC 4114

  DSC 4114

 • DSC 4115

  DSC 4115

 • DSC 4117

  DSC 4117

 • DSC 4118

  DSC 4118

 • DSC 4119

  DSC 4119

 • DSC 4121

  DSC 4121

 • DSC 4122

  DSC 4122

 • DSC 4123

  DSC 4123

 • DSC 4124

  DSC 4124

 • DSC 4125

  DSC 4125

 • DSC 4126

  DSC 4126

 • DSC 4127

  DSC 4127

 • DSC 4129

  DSC 4129

 • DSC 4132

  DSC 4132

 • DSC 4135

  DSC 4135

 • DSC 4137

  DSC 4137

 • DSC 4138

  DSC 4138

 • DSC 4139

  DSC 4139

 • DSC 4140

  DSC 4140

 • DSC 4142

  DSC 4142

 • DSC 4143

  DSC 4143

 • DSC 4145

  DSC 4145

 • DSC 4147

  DSC 4147

 • DSC 4148

  DSC 4148

 • DSC 4149

  DSC 4149

 • DSC 4150

  DSC 4150

 • DSC 4151

  DSC 4151

 • DSC 4152

  DSC 4152

 • DSC 4154

  DSC 4154

 • DSC 4155

  DSC 4155

 • DSC 4156

  DSC 4156

 • DSC 4157

  DSC 4157

 • DSC 4158

  DSC 4158

 • DSC 4160

  DSC 4160

 • DSC 4162

  DSC 4162

 • DSC 4163

  DSC 4163

 • DSC 4165

  DSC 4165

 • DSC 4168

  DSC 4168

 • DSC 4170

  DSC 4170

 • DSC 4171

  DSC 4171

 • DSC 4172

  DSC 4172

 • DSC 4173

  DSC 4173

 • DSC 4174

  DSC 4174

 • DSC 4175

  DSC 4175

 • DSC 4176

  DSC 4176

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends