พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะกองลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร และผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ,พี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และยังเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก
 • DSC 2878

  DSC 2878

 • DSC 2873

  DSC 2873

 • DSC 2874

  DSC 2874

 • DSC 2877

  DSC 2877

 • DSC 2875

  DSC 2875

 • DSC 2879

  DSC 2879

 • DSC 2881

  DSC 2881

 • DSC 2880

  DSC 2880

 • DSC 2882

  DSC 2882

 • DSC 2883

  DSC 2883

 • DSC 2884

  DSC 2884

 • DSC 2886

  DSC 2886

 • DSC 2887

  DSC 2887

 • DSC 2888

  DSC 2888

 • DSC 2889

  DSC 2889

 • DSC 2891

  DSC 2891

 • DSC 2892

  DSC 2892

 • DSC 2893

  DSC 2893

 • DSC 2894

  DSC 2894

 • DSC 2895

  DSC 2895

 • DSC 2896

  DSC 2896

 • DSC 2898

  DSC 2898

 • DSC 2897

  DSC 2897

 • DSC 2899

  DSC 2899

 • DSC 2900

  DSC 2900

 • DSC 2901

  DSC 2901

 • DSC 2902

  DSC 2902

 • DSC 2903

  DSC 2903

 • DSC 2904

  DSC 2904

 • DSC 2905

  DSC 2905

 • DSC 2906

  DSC 2906

 • DSC 2907

  DSC 2907

 • DSC 2908

  DSC 2908

 • DSC 2909

  DSC 2909

 • DSC 2910

  DSC 2910

 • DSC 2911

  DSC 2911

 • DSC 2913

  DSC 2913

 • DSC 2912

  DSC 2912

 • DSC 2914

  DSC 2914

 • DSC 2915

  DSC 2915

 • DSC 2916

  DSC 2916

 • DSC 2917

  DSC 2917

 • DSC 2919

  DSC 2919

 • DSC 2918

  DSC 2918

 • DSC 2920

  DSC 2920

 • DSC 2921

  DSC 2921

 • DSC 2922

  DSC 2922

 • DSC 2924

  DSC 2924

 • DSC 2925

  DSC 2925

 • DSC 2923

  DSC 2923

 • DSC 2926

  DSC 2926

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends