การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • DSC 2475

  DSC 2475

 • DSC 2471

  DSC 2471

 • DSC 2473

  DSC 2473

 • DSC 2474

  DSC 2474

 • DSC 2472

  DSC 2472

 • DSC 2476

  DSC 2476

 • DSC 2477

  DSC 2477

 • DSC 2478

  DSC 2478

 • DSC 2479

  DSC 2479

 • DSC 2480

  DSC 2480

 • DSC 2481

  DSC 2481

 • DSC 2482

  DSC 2482

 • DSC 2483

  DSC 2483

 • DSC 2484

  DSC 2484

 • DSC 2485

  DSC 2485

 • DSC 2486

  DSC 2486

 • DSC 2487

  DSC 2487

 • DSC 2488

  DSC 2488

 • DSC 2489

  DSC 2489

 • DSC 2490

  DSC 2490

 • DSC 2491

  DSC 2491

 • DSC 2492

  DSC 2492

 • DSC 2493

  DSC 2493

 • DSC 2494

  DSC 2494

 • DSC 2495

  DSC 2495

 • DSC 2496

  DSC 2496

 • DSC 2497

  DSC 2497

 • DSC 2498

  DSC 2498

 • DSC 2499

  DSC 2499

 • DSC 2502

  DSC 2502

 • DSC 2504

  DSC 2504

 • DSC 2503

  DSC 2503

 • DSC 2505

  DSC 2505

 • DSC 2506

  DSC 2506

 • DSC 2507

  DSC 2507

 • DSC 2508

  DSC 2508

 • DSC 2511

  DSC 2511

 • DSC 2512

  DSC 2512

 • DSC 2509

  DSC 2509

 • DSC 2510

  DSC 2510

 • DSC 2513

  DSC 2513

 • DSC 2514

  DSC 2514

 • DSC 2516

  DSC 2516

 • DSC 2515

  DSC 2515

 • DSC 2517

  DSC 2517

 • DSC 2518

  DSC 2518

 • DSC 2519

  DSC 2519

 • DSC 2520

  DSC 2520

 • DSC 2522

  DSC 2522

 • DSC 2521

  DSC 2521

 • DSC 2523

  DSC 2523

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends