ค่ายคุณธรรม24-05-60

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 – 17.00 น. ดร แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำโดยนายไผ่ พรมเพชร หัวหน้าระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูในระดับสายชั้น ทุกท่านร่วมดูแลควบคุมนักเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง ตำบลเฉลียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

  •  

Photo info

Share With Friends