ค่ายถึงบิตถึงไบต์

โครงการ ถึงบิต ถึงไบต์ โดยนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียน สุรวิทยาคาร เพื่ออบรมทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารและโรงเรียนสิรินธร ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

  •  

Photo info

Share With Friends