สอนเสริมวิชาสังคมศึกษาเตรียมสอบโอเน็ต ม.6

วันที่ 30-31 มกราคม 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2560 วิชาสังคมศึกษาฯ โดยครูนัตสึ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 2753

  DSC 2753

 • DSC 2757

  DSC 2757

 • DSC 2755

  DSC 2755

 • DSC 2752

  DSC 2752

 • DSC 2758

  DSC 2758

 • DSC 2761

  DSC 2761

 • DSC 2759

  DSC 2759

 • DSC 2764

  DSC 2764

 • DSC 2762

  DSC 2762

 • DSC 2765

  DSC 2765

 • DSC 2767

  DSC 2767

 • DSC 2771

  DSC 2771

 • DSC 2769

  DSC 2769

 • DSC 2770

  DSC 2770

 • DSC 2772

  DSC 2772

 • DSC 2773

  DSC 2773

 • DSC 2775

  DSC 2775

 • DSC 2781

  DSC 2781

 • DSC 2780

  DSC 2780

 • DSC 2784

  DSC 2784

 • DSC 2786

  DSC 2786

 • DSC 2787

  DSC 2787

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends