การอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 มกราคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • DSC 2371

  DSC 2371

 • DSC 2369

  DSC 2369

 • DSC 2374

  DSC 2374

 • DSC 2368

  DSC 2368

 • DSC 2373

  DSC 2373

 • DSC 2375

  DSC 2375

 • DSC 2376

  DSC 2376

 • DSC 2378

  DSC 2378

 • DSC 2380

  DSC 2380

 • DSC 2381

  DSC 2381

 • DSC 2382

  DSC 2382

 • DSC 2383

  DSC 2383

 • DSC 2377

  DSC 2377

 • DSC 2379

  DSC 2379

 • DSC 2372

  DSC 2372

 • DSC 2385

  DSC 2385

 • DSC 2384

  DSC 2384

 • DSC 2388

  DSC 2388

 • DSC 2386

  DSC 2386

 • DSC 2391

  DSC 2391

 • DSC 2389

  DSC 2389

 • DSC 2393

  DSC 2393

 • DSC 2392

  DSC 2392

 • DSC 2387

  DSC 2387

 • DSC 2395

  DSC 2395

 • DSC 2390

  DSC 2390

 • DSC 2394

  DSC 2394

 • DSC 2398

  DSC 2398

 • DSC 2400

  DSC 2400

 • DSC 2402

  DSC 2402

 • DSC 2396

  DSC 2396

 • DSC 2399

  DSC 2399

 • DSC 2405

  DSC 2405

 • DSC 2401

  DSC 2401

 • DSC 2397

  DSC 2397

 • DSC 2406

  DSC 2406

 • DSC 2403

  DSC 2403

 • DSC 2420

  DSC 2420

 • DSC 2429

  DSC 2429

 • DSC 2427

  DSC 2427

 • DSC 2432

  DSC 2432

 • DSC 2433

  DSC 2433

 • DSC 2434

  DSC 2434

 • DSC 2418

  DSC 2418

 • DSC 2419

  DSC 2419

 • DSC 2439

  DSC 2439

 • DSC 2438

  DSC 2438

 • DSC 2437

  DSC 2437

 • DSC 2440

  DSC 2440

 • DSC 2435

  DSC 2435

 • DSC 2441

  DSC 2441

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends