การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ : SICE2018

โรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ร่วมแสดง ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โดมพลศึกษา โดยมีการแสดงของนานาประเทศรวม 8 ประเทศ
 • DSC 1781

  DSC 1781

 • DSC 1782

  DSC 1782

 • DSC 1789

  DSC 1789

 • DSC 1785

  DSC 1785

 • DSC 1792

  DSC 1792

 • DSC 1793

  DSC 1793

 • DSC 1795

  DSC 1795

 • DSC 1796

  DSC 1796

 • DSC 1798

  DSC 1798

 • DSC 1799

  DSC 1799

 • DSC 1800

  DSC 1800

 • DSC 1802

  DSC 1802

 • DSC 1801

  DSC 1801

 • DSC 1803

  DSC 1803

 • DSC 1805

  DSC 1805

 • DSC 1806

  DSC 1806

 • DSC 1808

  DSC 1808

 • DSC 1810

  DSC 1810

 • DSC 1812

  DSC 1812

 • DSC 1816

  DSC 1816

 • DSC 1814

  DSC 1814

 • DSC 1817

  DSC 1817

 • DSC 1818

  DSC 1818

 • DSC 1819

  DSC 1819

 • DSC 1820

  DSC 1820

 • DSC 1821

  DSC 1821

 • DSC 1822

  DSC 1822

 • DSC 1824

  DSC 1824

 • DSC 1827

  DSC 1827

 • DSC 1829

  DSC 1829

 • DSC 1838

  DSC 1838

 • DSC 1841

  DSC 1841

 • DSC 1836

  DSC 1836

 • DSC 1834

  DSC 1834

 • DSC 1845

  DSC 1845

 • DSC 1847

  DSC 1847

 • DSC 1849

  DSC 1849

 • DSC 1856

  DSC 1856

 • DSC 1850

  DSC 1850

 • DSC 1864

  DSC 1864

 • DSC 1866

  DSC 1866

 • DSC 1869

  DSC 1869

 • DSC 1870

  DSC 1870

 • DSC 1873

  DSC 1873

 • DSC 1876

  DSC 1876

 • DSC 1878

  DSC 1878

 • DSC 1881

  DSC 1881

 • DSC 1885

  DSC 1885

 • DSC 1888

  DSC 1888

 • DSC 1890

  DSC 1890

 • DSC 1893

  DSC 1893

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends