การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นม.ปลาย ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ของนายธนกร พูดเพราะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 0223

  DSC 0223

 • DSC 0228

  DSC 0228

 • DSC 0222

  DSC 0222

 • DSC 0225

  DSC 0225

 • DSC 0227

  DSC 0227

 • DSC 0229

  DSC 0229

 • DSC 0231

  DSC 0231

 • DSC 0230

  DSC 0230

 • DSC 0233

  DSC 0233

 • DSC 0234

  DSC 0234

 • DSC 0235

  DSC 0235

 • DSC 0239

  DSC 0239

 • DSC 0240

  DSC 0240

 • DSC 0238

  DSC 0238

 • DSC 0236

  DSC 0236

 • DSC 0242

  DSC 0242

 • DSC 0243

  DSC 0243

 • DSC 0244

  DSC 0244

 • DSC 0247

  DSC 0247

 • DSC 0250

  DSC 0250

 • DSC 0252

  DSC 0252

 • DSC 0254

  DSC 0254

 • DSC 0255

  DSC 0255

 • DSC 0256

  DSC 0256

 • DSC 0258

  DSC 0258

 • DSC 0259

  DSC 0259

 • DSC 0260

  DSC 0260

 • DSC 0261

  DSC 0261

 • DSC 0264

  DSC 0264

 • DSC 0265

  DSC 0265

 • DSC 0266

  DSC 0266

 • DSC 0268

  DSC 0268

 • DSC 0271

  DSC 0271

 • DSC 0273

  DSC 0273

 • DSC 0274

  DSC 0274

 • DSC 0277

  DSC 0277

 • DSC 0279

  DSC 0279

 • DSC 0280

  DSC 0280

 • DSC 0282

  DSC 0282

 • DSC 0288

  DSC 0288

 • DSC 0284

  DSC 0284

 • DSC 0281

  DSC 0281

 • DSC 0287

  DSC 0287

 • DSC 0292

  DSC 0292

 • DSC 0289

  DSC 0289

 • DSC 0290

  DSC 0290

 • DSC 0294

  DSC 0294

 • DSC 0291

  DSC 0291

 • DSC 0296

  DSC 0296

 • DSC 0297

  DSC 0297

 • DSC 0300

  DSC 0300

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends