พิธียกเสาธงโรงเรียนต้นใหม่

 • DSC 0095

  DSC 0095

 • DSC 1590

  DSC 1590

 • DSC 1589

  DSC 1589

 • DSC 1587

  DSC 1587

 • DSC 1585

  DSC 1585

 • DSC 1579

  DSC 1579

 • DSC 1592

  DSC 1592

 • DSC 1593

  DSC 1593

 • DSC 1595

  DSC 1595

 • DSC 1594

  DSC 1594

 • DSC 1607

  DSC 1607

 • DSC 1600

  DSC 1600

 • DSC 1601

  DSC 1601

 • DSC 1602

  DSC 1602

 • DSC 1603

  DSC 1603

 • DSC 1609

  DSC 1609

 • DSC 1613

  DSC 1613

 • DSC 1611

  DSC 1611

 • DSC 1612

  DSC 1612

 • DSC 1615

  DSC 1615

 • DSC 1616

  DSC 1616

 • DSC 1617

  DSC 1617

 • DSC 1618

  DSC 1618

 • DSC 1620

  DSC 1620

 • DSC 1621

  DSC 1621

 • DSC 1622

  DSC 1622

 • DSC 1623

  DSC 1623

 • DSC 1625

  DSC 1625

 • DSC 1627

  DSC 1627

 • DSC 1626

  DSC 1626

 • DSC 1628

  DSC 1628

 • DSC 1630

  DSC 1630

 • DSC 1632

  DSC 1632

 • DSC 1637

  DSC 1637

 • DSC 1639

  DSC 1639

 • DSC 1645

  DSC 1645

 • DSC 1646

  DSC 1646

 • DSC 1648

  DSC 1648

 • DSC 1654

  DSC 1654

 • DSC 1655

  DSC 1655

 • DSC 1656

  DSC 1656

 • DSC 1657

  DSC 1657

 • DSC 1659

  DSC 1659

 • DSC 1660

  DSC 1660

 • DSC 1664

  DSC 1664

 • DSC 1665

  DSC 1665

 • DSC 1667

  DSC 1667

 • DSC 1671

  DSC 1671

 • DSC 1672

  DSC 1672

 • DSC 1674

  DSC 1674

 • DSC 1678

  DSC 1678

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends