พิธียกเสาธงโรงเรียนต้นใหม่

 • DSC 1680

  DSC 1680

 • DSC 1681

  DSC 1681

 • DSC 1682

  DSC 1682

 • DSC 1685

  DSC 1685

 • DSC 1687

  DSC 1687

 • DSC 1688

  DSC 1688

 • DSC 1690

  DSC 1690

 • DSC 1692

  DSC 1692

 • DSC 1693

  DSC 1693

 • DSC 1694

  DSC 1694

 • DSC 1695

  DSC 1695

 • DSC 1697

  DSC 1697

 • DSC 1696

  DSC 1696

 • DSC 1699

  DSC 1699

 • DSC 1700

  DSC 1700

 • DSC 1702

  DSC 1702

 • DSC 1703

  DSC 1703

 • DSC 1705

  DSC 1705

 • DSC 1708

  DSC 1708

 • DSC 1709

  DSC 1709

 • DSC 1711

  DSC 1711

 • DSC 1712

  DSC 1712

 • DSC 1718

  DSC 1718

 • DSC 1720

  DSC 1720

 • DSC 1721

  DSC 1721

 • DSC 1725

  DSC 1725

 • DSC 1726

  DSC 1726

 • DSC 1728

  DSC 1728

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends