งานแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ฯ ปี2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 งานแถลงข่าวการแข่งขันบายเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "Obec Sponsor Basketball Thailand Championship 2018" รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 • DSC 9106

  DSC 9106

 • DSC 9111

  DSC 9111

 • DSC 9115

  DSC 9115

 • DSC 9112

  DSC 9112

 • DSC 9101

  DSC 9101

 • DSC 9119

  DSC 9119

 • DSC 9118

  DSC 9118

 • DSC 9122

  DSC 9122

 • DSC 9123

  DSC 9123

 • DSC 9117

  DSC 9117

 • DSC 9121

  DSC 9121

 • DSC 9124

  DSC 9124

 • DSC 9120

  DSC 9120

 • DSC 9130

  DSC 9130

 • DSC 9131

  DSC 9131

 • DSC 9136

  DSC 9136

 • DSC 9128

  DSC 9128

 • DSC 9125

  DSC 9125

 • DSC 9139

  DSC 9139

 • DSC 9149

  DSC 9149

 • DSC 9147

  DSC 9147

 • DSC 9142

  DSC 9142

 • DSC 9143

  DSC 9143

 • DSC 9126

  DSC 9126

 • DSC 9150

  DSC 9150

 • DSC 9157

  DSC 9157

 • DSC 9154

  DSC 9154

 • DSC 9159

  DSC 9159

 • DSC 9173

  DSC 9173

 • DSC 9164

  DSC 9164

 • DSC 9166

  DSC 9166

 • DSC 9178

  DSC 9178

 • DSC 9170

  DSC 9170

 • DSC 9187

  DSC 9187

 • DSC 9184

  DSC 9184

 • DSC 9186

  DSC 9186

 • DSC 9189

  DSC 9189

 • DSC 9179

  DSC 9179

 • DSC 9190

  DSC 9190

 • DSC 9182

  DSC 9182

 • DSC 9188

  DSC 9188

 • DSC 9201

  DSC 9201

 • DSC 9194

  DSC 9194

 • DSC 9195

  DSC 9195

 • DSC 9199

  DSC 9199

 • DSC 9203

  DSC 9203

 • DSC 9213

  DSC 9213

 • DSC 9215

  DSC 9215

 • DSC 9206

  DSC 9206

 • DSC 9212

  DSC 9212

 • DSC 9219

  DSC 9219

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends