งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมจัดขบวนรถแห่เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของคุ้มวัดกลางสุรินทร์ เพื่อร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ (จางวาง)
 • DSC 0702

  DSC 0702

 • DSC 0706

  DSC 0706

 • DSC 0750

  DSC 0750

 • DSC 0747

  DSC 0747

 • DSC 0769

  DSC 0769

 • DSC 0781

  DSC 0781

 • DSC 0774

  DSC 0774

 • DSC 0784

  DSC 0784

 • DSC 0767

  DSC 0767

 • DSC 0812

  DSC 0812

 • DSC 0813

  DSC 0813

 • DSC 0805

  DSC 0805

 • DSC 0814

  DSC 0814

 • DSC 0771

  DSC 0771

 • DSC 0818

  DSC 0818

 • DSC 0803

  DSC 0803

 • DSC 0823

  DSC 0823

 • DSC 0822

  DSC 0822

 • DSC 0820

  DSC 0820

 • DSC 0821

  DSC 0821

 • DSC 0819

  DSC 0819

 • DSC 0825

  DSC 0825

 • DSC 0829

  DSC 0829

 • DSC 0826

  DSC 0826

 • DSC 0834

  DSC 0834

 • DSC 0835

  DSC 0835

 • DSC 0827

  DSC 0827

 • DSC 0836

  DSC 0836

 • DSC 0839

  DSC 0839

 • DSC 0840

  DSC 0840

 • DSC 0841

  DSC 0841

 • DSC 0843

  DSC 0843

 • DSC 0831

  DSC 0831

 • DSC 0844

  DSC 0844

 • DSC 0837

  DSC 0837

 • DSC 0848

  DSC 0848

 • DSC 0847

  DSC 0847

 • DSC 0849

  DSC 0849

 • DSC 0850

  DSC 0850

 • DSC 0855

  DSC 0855

 • DSC 0859

  DSC 0859

 • DSC 0845

  DSC 0845

 • DSC 0863

  DSC 0863

 • DSC 0856

  DSC 0856

 • DSC 0894

  DSC 0894

 • DSC 0867

  DSC 0867

 • DSC 0877

  DSC 0877

 • budha (13)

  budha (13)

 • budha (15)

  budha (15)

 • budha (17)

  budha (17)

 • budha (14)

  budha (14)

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends