งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมจัดขบวนรถแห่เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของคุ้มวัดกลางสุรินทร์ เพื่อร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ (จางวาง)
  • budha (16)

    budha (16)

  • budha (18)

    budha (18)

  • budha (19)

    budha (19)

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends