อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4-6 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends