พิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561โรงเรียนสุรวิทยาคาร กระทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ลานพิธีโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 9654

  DSC 9654

 • DSC 9656

  DSC 9656

 • DSC 9658

  DSC 9658

 • DSC 9659

  DSC 9659

 • DSC 9655

  DSC 9655

 • DSC 9660

  DSC 9660

 • DSC 9661

  DSC 9661

 • DSC 9662

  DSC 9662

 • DSC 9663

  DSC 9663

 • DSC 9664

  DSC 9664

 • DSC 9665

  DSC 9665

 • DSC 9666

  DSC 9666

 • DSC 9667

  DSC 9667

 • DSC 9668

  DSC 9668

 • DSC 9670

  DSC 9670

 • DSC 9671

  DSC 9671

 • DSC 9672

  DSC 9672

 • DSC 9673

  DSC 9673

 • DSC 9675

  DSC 9675

 • DSC 9676

  DSC 9676

 • DSC 9683

  DSC 9683

 • DSC 9689

  DSC 9689

 • DSC 9695

  DSC 9695

 • DSC 9691

  DSC 9691

 • DSC 9697

  DSC 9697

 • DSC 9698

  DSC 9698

 • DSC 9699

  DSC 9699

 • DSC 9701

  DSC 9701

 • DSC 9703

  DSC 9703

 • DSC 9706

  DSC 9706

 • DSC 9707

  DSC 9707

 • DSC 9708

  DSC 9708

 • DSC 9709

  DSC 9709

 • DSC 9710

  DSC 9710

 • DSC 9712

  DSC 9712

 • DSC 9713

  DSC 9713

 • DSC 9715

  DSC 9715

 • DSC 9716

  DSC 9716

 • DSC 9719

  DSC 9719

 • DSC 9721

  DSC 9721

 • DSC 9723

  DSC 9723

 • DSC 9724

  DSC 9724

 • DSC 9725

  DSC 9725

 • DSC 9726

  DSC 9726

 • DSC 9727

  DSC 9727

 • DSC 9730

  DSC 9730

 • DSC 9731

  DSC 9731

 • DSC 9732

  DSC 9732

 • DSC 9733

  DSC 9733

 • DSC 9734

  DSC 9734

 • DSC 9736

  DSC 9736

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends