พิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561โรงเรียนสุรวิทยาคาร กระทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ลานพิธีโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 9741

  DSC 9741

 • DSC 9742

  DSC 9742

 • DSC 9745

  DSC 9745

 • DSC 9746

  DSC 9746

 • DSC 9744

  DSC 9744

 • DSC 9747

  DSC 9747

 • DSC 9749

  DSC 9749

 • DSC 9751

  DSC 9751

 • DSC 9752

  DSC 9752

 • DSC 9754

  DSC 9754

 • DSC 9756

  DSC 9756

 • DSC 9757

  DSC 9757

 • DSC 9761

  DSC 9761

 • DSC 9758

  DSC 9758

 • DSC 9759

  DSC 9759

 • DSC 9762

  DSC 9762

 • DSC 9763

  DSC 9763

 • DSC 9774

  DSC 9774

 • DSC 9776

  DSC 9776

 • DSC 9764

  DSC 9764

 • DSC 9777

  DSC 9777

 • DSC 9778

  DSC 9778

 • DSC 9779

  DSC 9779

 • DSC 9781

  DSC 9781

 • DSC 9780

  DSC 9780

 • DSC 9782

  DSC 9782

 • DSC 9783

  DSC 9783

 • DSC 9784

  DSC 9784

 • DSC 9785

  DSC 9785

 • DSC 9786

  DSC 9786

 • DSC 9787

  DSC 9787

 • DSC 9788

  DSC 9788

 • DSC 9789

  DSC 9789

 • DSC 9791

  DSC 9791

 • DSC 9792

  DSC 9792

 • DSC 9793

  DSC 9793

 • DSC 9794

  DSC 9794

 • DSC 9797

  DSC 9797

 • DSC 9796

  DSC 9796

 • DSC 9799

  DSC 9799

 • DSC 9804

  DSC 9804

 • DSC 9807

  DSC 9807

 • DSC 9809

  DSC 9809

 • DSC 9812

  DSC 9812

 • DSC 9810

  DSC 9810

 • DSC 9813

  DSC 9813

 • DSC 9815

  DSC 9815

 • DSC 9816

  DSC 9816

 • DSC 9814

  DSC 9814

 • DSC 9817

  DSC 9817

 • DSC 9819

  DSC 9819

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends