พิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561โรงเรียนสุรวิทยาคาร กระทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ลานพิธีโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 9821

  DSC 9821

 • DSC 9822

  DSC 9822

 • DSC 9823

  DSC 9823

 • DSC 9828

  DSC 9828

 • DSC 9829

  DSC 9829

 • DSC 9830

  DSC 9830

 • DSC 9831

  DSC 9831

 • DSC 9832

  DSC 9832

 • DSC 9833

  DSC 9833

 • DSC 9835

  DSC 9835

 • DSC 9837

  DSC 9837

 • DSC 9839

  DSC 9839

 • DSC 9841

  DSC 9841

 • DSC 9840

  DSC 9840

 • DSC 9842

  DSC 9842

 • DSC 9843

  DSC 9843

 • DSC 9844

  DSC 9844

 • DSC 9851

  DSC 9851

 • DSC 9852

  DSC 9852

 • DSC 9853

  DSC 9853

 • DSC 9854

  DSC 9854

 • DSC 9857

  DSC 9857

 • DSC 9858

  DSC 9858

 • DSC 9859

  DSC 9859

 • DSC 9860

  DSC 9860

 • DSC 9861

  DSC 9861

 • DSC 9862

  DSC 9862

 • DSC 9863

  DSC 9863

 • DSC 9864

  DSC 9864

 • DSC 9866

  DSC 9866

 • DSC 9865

  DSC 9865

 • DSC 9868

  DSC 9868

 • DSC 9869

  DSC 9869

 • DSC 9871

  DSC 9871

 • DSC 9873

  DSC 9873

 • DSC 9876

  DSC 9876

 • DSC 9877

  DSC 9877

 • DSC 9881

  DSC 9881

 • DSC 9882

  DSC 9882

 • DSC 9883

  DSC 9883

 • DSC 9885

  DSC 9885

 • DSC 9884

  DSC 9884

 • DSC 9888

  DSC 9888

 • DSC 9887

  DSC 9887

 • DSC 9890

  DSC 9890

 • DSC 9892

  DSC 9892

 • DSC 9901

  DSC 9901

 • DSC 9902

  DSC 9902

 • DSC 9897

  DSC 9897

 • DSC 9905

  DSC 9905

 • DSC 9899

  DSC 9899

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends