พิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561โรงเรียนสุรวิทยาคาร กระทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ลานพิธีโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 0136

  DSC 0136

 • DSC 0137

  DSC 0137

 • DSC 0139

  DSC 0139

 • DSC 0142

  DSC 0142

 • DSC 0143

  DSC 0143

 • DSC 0145

  DSC 0145

 • DSC 0147

  DSC 0147

 • DSC 0148

  DSC 0148

 • DSC 0151

  DSC 0151

 • DSC 0154

  DSC 0154

 • DSC 0157

  DSC 0157

 • DSC 0158

  DSC 0158

 • DSC 0159

  DSC 0159

 • DSC 0160

  DSC 0160

 • DSC 0163

  DSC 0163

 • DSC 0164

  DSC 0164

 • DSC 0165

  DSC 0165

 • DSC 0167

  DSC 0167

 • DSC 0168

  DSC 0168

 • DSC 0171

  DSC 0171

 • DSC 0174

  DSC 0174

 • DSC 0176

  DSC 0176

 • DSC 0173

  DSC 0173

 • DSC 0177

  DSC 0177

 • DSC 0179

  DSC 0179

 • DSC 0181

  DSC 0181

 • DSC 0183

  DSC 0183

 • DSC 0185

  DSC 0185

 • DSC 0187

  DSC 0187

 • DSC 0191

  DSC 0191

 • DSC 0192

  DSC 0192

 • DSC 0193

  DSC 0193

 • DSC 0194

  DSC 0194

 • DSC 0195

  DSC 0195

 • DSC 0196

  DSC 0196

 • DSC 0198

  DSC 0198

 • DSC 0203

  DSC 0203

 • DSC 0200

  DSC 0200

 • DSC 0205

  DSC 0205

 • DSC 0207

  DSC 0207

 • DSC 0208

  DSC 0208

 • DSC 0209

  DSC 0209

 • DSC 0210

  DSC 0210

 • DSC 0211

  DSC 0211

 • DSC 0213

  DSC 0213

 • DSC 0214

  DSC 0214

 • DSC 0215

  DSC 0215

 • DSC 0216

  DSC 0216

 • DSC 0224

  DSC 0224

 • DSC 0235

  DSC 0235

 • DSC 0236

  DSC 0236

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends