พิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561โรงเรียนสุรวิทยาคาร กระทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ลานพิธีโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 0240

  DSC 0240

 • DSC 0241

  DSC 0241

 • DSC 0242

  DSC 0242

 • DSC 0245

  DSC 0245

 • DSC 0251

  DSC 0251

 • DSC 0249

  DSC 0249

 • DSC 0255

  DSC 0255

 • DSC 0258

  DSC 0258

 • DSC 0259

  DSC 0259

 • DSC 0266

  DSC 0266

 • DSC 0261

  DSC 0261

 • DSC 0263

  DSC 0263

 • DSC 0267

  DSC 0267

 • DSC 0268

  DSC 0268

 • DSC 0270

  DSC 0270

 • DSC 0274

  DSC 0274

 • DSC 0271

  DSC 0271

 • DSC 0275

  DSC 0275

 • DSC 0276

  DSC 0276

 • DSC 0278

  DSC 0278

 • DSC 0283

  DSC 0283

 • DSC 0293

  DSC 0293

 • DSC 0295

  DSC 0295

 • DSC 0298

  DSC 0298

 • DSC 0302

  DSC 0302

 • DSC 0303

  DSC 0303

 • DSC 0309

  DSC 0309

 • DSC 0316

  DSC 0316

 • DSC 0311

  DSC 0311

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends