นักเรียนสุรวิทยาคาร ต้นเสียงสวดโอ้เอ้วิหารรายรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นต้นเสียงสวดโอ้เอ้วิหารรายถวายพระพรและถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครูบุคลากร นำคณะนักเรียนร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้เป็นต้นเสียงการสวดโอ้เอ้วิหารรายในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • king10 (59)

  king10 (59)

 • king10 (61)

  king10 (61)

 • king10 (56)

  king10 (56)

 • king10 (64)

  king10 (64)

 • king10 (65)

  king10 (65)

 • king10 (67)

  king10 (67)

 • king10 (70)

  king10 (70)

 • king10 (62)

  king10 (62)

 • king10 (63)

  king10 (63)

 • king10 (72)

  king10 (72)

 • king10 (77)

  king10 (77)

 • king10 (74)

  king10 (74)

 • king10 (75)

  king10 (75)

 • king10 (78)

  king10 (78)

 • king10 (76)

  king10 (76)

 • king10 (79)

  king10 (79)

 • king10 (80)

  king10 (80)

 • king10 (82)

  king10 (82)

 • king10 (90)

  king10 (90)

 • king10 (92)

  king10 (92)

 • king10 (96)

  king10 (96)

 • king10 (94)

  king10 (94)

 • king10 (97)

  king10 (97)

 • king10 (99)

  king10 (99)

 • king10 (95)

  king10 (95)

 • king10 (93)

  king10 (93)

 • king10 (102)

  king10 (102)

 • king10 (100)

  king10 (100)

 • king10 (104)

  king10 (104)

 • king10 (106)

  king10 (106)

 • king10 (108)

  king10 (108)

 • king10 (107)

  king10 (107)

 • king10 (105)

  king10 (105)

 • king10 (111)

  king10 (111)

 • king10 (112)

  king10 (112)

 • king10 (110)

  king10 (110)

 • king10 (115)

  king10 (115)

 • king10 (117)

  king10 (117)

 • king10 (113)

  king10 (113)

 • king10 (119)

  king10 (119)

 • king10 (118)

  king10 (118)

 • king10 (121)

  king10 (121)

 • king10 (120)

  king10 (120)

 • king10 (122)

  king10 (122)

 • king10 (116)

  king10 (116)

 • S 100425734

  S 100425734

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends