การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มห้องเรียนพิเศษ ร่วมประชุมวิชาการของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร
 • smte (4)

  smte (4)

 • smte (2)

  smte (2)

 • smte (3)

  smte (3)

 • smte (5)

  smte (5)

 • smte (7)

  smte (7)

 • smte (8)

  smte (8)

 • smte (6)

  smte (6)

 • smte (11)

  smte (11)

 • smte (12)

  smte (12)

 • smte (10)

  smte (10)

 • smte (9)

  smte (9)

 • smte (14)

  smte (14)

 • smte (16)

  smte (16)

 • smte (15)

  smte (15)

 • smte (13)

  smte (13)

 • smte (17)

  smte (17)

 • smte-(7)

  smte-(7)

 • smte-(5)

  smte-(5)

 • smte-(4)

  smte-(4)

 • smte-(3)

  smte-(3)

 • smte-(1)

  smte-(1)

 • smte-(9)

  smte-(9)

 • smte-(11)

  smte-(11)

 • smte-(12)

  smte-(12)

 • smte-(16)

  smte-(16)

 • smte (2)

  smte (2)

 • smte (3)

  smte (3)

 • smte (4)

  smte (4)

 • smte (5)

  smte (5)

 • smte (1)

  smte (1)

 • smte (6)

  smte (6)

 • smte (7)

  smte (7)

 • smte (8)

  smte (8)

 • smte (10)

  smte (10)

 • smte (9)

  smte (9)

 • smte (11)

  smte (11)

 • smte (14)

  smte (14)

 • smte (12)

  smte (12)

 • smte (15)

  smte (15)

 • smte (16)

  smte (16)

 • smte (13)

  smte (13)

 • smte (17)

  smte (17)

 • index2

  index2

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends