ค่าย STEM EDUCATION ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จ.นครราชสีมา

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เข้าค่าย "กิจกรรมค่าย STEM EDUCATION" ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ บ้านซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกด้าน
 • IMG 2561

  IMG 2561

 • IMG 2562

  IMG 2562

 • IMG 2564

  IMG 2564

 • IMG 2563

  IMG 2563

 • IMG 2565

  IMG 2565

 • IMG 2566

  IMG 2566

 • IMG 2567

  IMG 2567

 • IMG 2569

  IMG 2569

 • IMG 2570

  IMG 2570

 • IMG 2568

  IMG 2568

 • IMG 2571

  IMG 2571

 • IMG 2572

  IMG 2572

 • IMG 2573

  IMG 2573

 • IMG 2575

  IMG 2575

 • IMG 2576

  IMG 2576

 • IMG 2574

  IMG 2574

 • IMG 2577

  IMG 2577

 • IMG 2578

  IMG 2578

 • IMG 2579

  IMG 2579

 • IMG 2580

  IMG 2580

 • IMG 2581

  IMG 2581

 • IMG 2582

  IMG 2582

 • IMG 2585

  IMG 2585

 • IMG 2584

  IMG 2584

 • IMG 2583

  IMG 2583

 • IMG 2587

  IMG 2587

 • IMG 2586

  IMG 2586

 • IMG 2588

  IMG 2588

 • IMG 2590

  IMG 2590

 • IMG 2589

  IMG 2589

 • IMG 2591

  IMG 2591

 • IMG 2592

  IMG 2592

 • IMG 2593

  IMG 2593

 • IMG 2594

  IMG 2594

 • IMG 2595

  IMG 2595

 • IMG 2597

  IMG 2597

 • IMG 2596

  IMG 2596

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends