ค่าย STEM EDUCATION ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จ.นครราชสีมา

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เข้าค่าย "กิจกรรมค่าย STEM EDUCATION" ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ บ้านซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกด้าน
 • MG 2299

  MG 2299

 • MG 2302

  MG 2302

 • MG 2303

  MG 2303

 • MG 2300

  MG 2300

 • MG 2301

  MG 2301

 • MG 2304

  MG 2304

 • MG 2308

  MG 2308

 • MG 2305

  MG 2305

 • MG 2311

  MG 2311

 • MG 2309

  MG 2309

 • MG 2312

  MG 2312

 • MG 2313

  MG 2313

 • MG 2316

  MG 2316

 • MG 2319

  MG 2319

 • MG 2315

  MG 2315

 • MG 2314

  MG 2314

 • MG 2320

  MG 2320

 • MG 2322

  MG 2322

 • MG 2323

  MG 2323

 • MG 2321

  MG 2321

 • MG 2325

  MG 2325

 • MG 2324

  MG 2324

 • MG 2326

  MG 2326

 • MG 2327

  MG 2327

 • MG 2328

  MG 2328

 • MG 2363

  MG 2363

 • MG 2362

  MG 2362

 • MG 2364

  MG 2364

 • MG 2367

  MG 2367

 • MG 2366

  MG 2366

 • MG 2365

  MG 2365

 • MG 2368

  MG 2368

 • MG 2369

  MG 2369

 • MG 2372

  MG 2372

 • MG 2370

  MG 2370

 • MG 2371

  MG 2371

 • MG 2687

  MG 2687

 • MG 2688

  MG 2688

 • MG 2690

  MG 2690

 • MG 2691

  MG 2691

 • MG 2693

  MG 2693

 • MG 2694

  MG 2694

 • MG 2692

  MG 2692

 • MG 2696

  MG 2696

 • MG 2695

  MG 2695

 • MG 2697

  MG 2697

 • MG 2698

  MG 2698

 • MG 2699

  MG 2699

 • MG 2700

  MG 2700

 • MG 2701

  MG 2701

 • MG 2702

  MG 2702

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends