ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยได้ศึกษาดูด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 • DSC 8646

  DSC 8646

 • DSC 8651

  DSC 8651

 • DSC 8650

  DSC 8650

 • DSC 8656

  DSC 8656

 • DSC 8657

  DSC 8657

 • DSC 8658

  DSC 8658

 • DSC 8659

  DSC 8659

 • DSC 8660

  DSC 8660

 • DSC 8661

  DSC 8661

 • DSC 8664

  DSC 8664

 • DSC 8665

  DSC 8665

 • DSC 8668

  DSC 8668

 • DSC 8669

  DSC 8669

 • DSC 8670

  DSC 8670

 • DSC 8671

  DSC 8671

 • DSC 8672

  DSC 8672

 • DSC 8674

  DSC 8674

 • DSC 8675

  DSC 8675

 • DSC 8676

  DSC 8676

 • DSC 8678

  DSC 8678

 • DSC 8679

  DSC 8679

 • DSC 8680

  DSC 8680

 • DSC 8683

  DSC 8683

 • DSC 8686

  DSC 8686

 • DSC 8688

  DSC 8688

 • DSC 8689

  DSC 8689

 • DSC 8691

  DSC 8691

 • DSC 8694

  DSC 8694

 • DSC 8692

  DSC 8692

 • DSC 8696

  DSC 8696

 • DSC 8700

  DSC 8700

 • DSC 8702

  DSC 8702

 • DSC 8703

  DSC 8703

 • DSC 8704

  DSC 8704

 • DSC 8707

  DSC 8707

 • DSC 8709

  DSC 8709

 • DSC 8710

  DSC 8710

 • DSC 8711

  DSC 8711

 • DSC 8712

  DSC 8712

 • DSC 8713

  DSC 8713

 • DSC 8714

  DSC 8714

 • DSC 8715

  DSC 8715

 • DSC 8716

  DSC 8716

 • DSC 8717

  DSC 8717

 • DSC 8718

  DSC 8718

 • DSC 8719

  DSC 8719

 • DSC 8721

  DSC 8721

 • DSC 8725

  DSC 8725

 • DSC 8734

  DSC 8734

 • DSC 8740

  DSC 8740

 • DSC 8745

  DSC 8745

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends