ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยได้ศึกษาดูด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 • DSC 8747

  DSC 8747

 • DSC 8754

  DSC 8754

 • DSC 8756

  DSC 8756

 • DSC 8757

  DSC 8757

 • DSC 8760

  DSC 8760

 • DSC 8761

  DSC 8761

 • DSC 8762

  DSC 8762

 • DSC 8763

  DSC 8763

 • DSC 8765

  DSC 8765

 • DSC 8768

  DSC 8768

 • DSC 8776

  DSC 8776

 • DSC 8781

  DSC 8781

 • DSC 8794

  DSC 8794

 • DSC 8797

  DSC 8797

 • DSC 8800

  DSC 8800

 • DSC 8801

  DSC 8801

 • DSC 8802

  DSC 8802

 • DSC 8803

  DSC 8803

 • DSC 8806

  DSC 8806

 • DSC 8807

  DSC 8807

 • DSC 8808

  DSC 8808

 • DSC 8809

  DSC 8809

 • DSC 8810

  DSC 8810

 • DSC 8812

  DSC 8812

 • DSC 8859

  DSC 8859

 • DSC 8862

  DSC 8862

 • DSC 8897

  DSC 8897

 • DSC 8944

  DSC 8944

 • DSC 8953

  DSC 8953

 • DSC 8954

  DSC 8954

 • DSC 8956

  DSC 8956

 • DSC 8958

  DSC 8958

 • DSC 8961

  DSC 8961

 • DSC 8965

  DSC 8965

 • DSC 8966

  DSC 8966

 • DSC 8968

  DSC 8968

 • DSC 8969

  DSC 8969

 • DSC 8970

  DSC 8970

 • DSC 8977

  DSC 8977

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends