โครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดโครงงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพรเ้อมสู่มหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีติวเตอร์ชั้นนำ จากโรงเรียนกวดวิชาพี่เอก จังหวัดขอนแก่น โดยนักเรียนได้รับความรู้ หลักการวิเคราะห์แนวข้อสอบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ จัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 8465

  DSC 8465

 • DSC 8466

  DSC 8466

 • DSC 8469

  DSC 8469

 • DSC 8467

  DSC 8467

 • DSC 8468

  DSC 8468

 • DSC 8472

  DSC 8472

 • DSC 8474

  DSC 8474

 • DSC 8473

  DSC 8473

 • DSC 8477

  DSC 8477

 • DSC 8482

  DSC 8482

 • DSC 8483

  DSC 8483

 • DSC 8486

  DSC 8486

 • DSC 8485

  DSC 8485

 • DSC 8489

  DSC 8489

 • DSC 8488

  DSC 8488

 • DSC 8494

  DSC 8494

 • DSC 8496

  DSC 8496

 • DSC 8497

  DSC 8497

 • DSC 8499

  DSC 8499

 • DSC 8500

  DSC 8500

 • DSC 8501

  DSC 8501

 • DSC 8502

  DSC 8502

 • DSC 8504

  DSC 8504

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends