การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน พร้อมทั้งบูรณาการในทุกกลุ่มสาระเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวมอาคาร 84 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 8509

  DSC 8509

 • DSC 8515

  DSC 8515

 • DSC 8516

  DSC 8516

 • DSC 8510

  DSC 8510

 • DSC 8513

  DSC 8513

 • DSC 8519

  DSC 8519

 • DSC 8520

  DSC 8520

 • DSC 8521

  DSC 8521

 • DSC 8523

  DSC 8523

 • DSC 8524

  DSC 8524

 • DSC 8527

  DSC 8527

 • DSC 8528

  DSC 8528

 • DSC 8530

  DSC 8530

 • DSC 8529

  DSC 8529

 • DSC 8533

  DSC 8533

 • DSC 8534

  DSC 8534

 • DSC 8535

  DSC 8535

 • DSC 8538

  DSC 8538

 • DSC 8537

  DSC 8537

 • DSC 8539

  DSC 8539

 • DSC 8541

  DSC 8541

 • DSC 8542

  DSC 8542

 • DSC 8544

  DSC 8544

 • DSC 8543

  DSC 8543

 • DSC 8545

  DSC 8545

 • DSC 8547

  DSC 8547

 • DSC 8548

  DSC 8548

 • DSC 8550

  DSC 8550

 • DSC 8551

  DSC 8551

 • DSC 8553

  DSC 8553

 • DSC 8554

  DSC 8554

 • DSC 8555

  DSC 8555

 • DSC 8556

  DSC 8556

 • DSC 8557

  DSC 8557

 • DSC 8559

  DSC 8559

 • DSC 8561

  DSC 8561

 • DSC 8531

  DSC 8531

 • IMG 1905

  IMG 1905

 • IMG 1906

  IMG 1906

 • IMG 1908

  IMG 1908

 • IMG 1907

  IMG 1907

 • IMG 1909

  IMG 1909

 • IMG 1911

  IMG 1911

 • IMG 1912

  IMG 1912

 • IMG 1913

  IMG 1913

 • IMG 1914

  IMG 1914

 • IMG 1915

  IMG 1915

 • IMG 1916

  IMG 1916

 • IMG 1917

  IMG 1917

 • IMG 1918

  IMG 1918

 • IMG 1923

  IMG 1923

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends