การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน พร้อมทั้งบูรณาการในทุกกลุ่มสาระเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวมอาคาร 84 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • IMG 1924

  IMG 1924

 • IMG 1926

  IMG 1926

 • IMG 1925

  IMG 1925

 • IMG 1933

  IMG 1933

 • IMG 1934

  IMG 1934

 • IMG 1935

  IMG 1935

 • IMG 1937

  IMG 1937

 • IMG 1936

  IMG 1936

 • IMG 1938

  IMG 1938

 • IMG 1939

  IMG 1939

 • IMG 1940

  IMG 1940

 • IMG 1941

  IMG 1941

 • IMG 1945

  IMG 1945

 • IMG 1943

  IMG 1943

 • IMG 1948

  IMG 1948

 • IMG 1949

  IMG 1949

 • IMG 1950

  IMG 1950

 • IMG 1951

  IMG 1951

 • IMG 1952

  IMG 1952

 • IMG 1956

  IMG 1956

 • IMG 1957

  IMG 1957

 • IMG 1959

  IMG 1959

 • IMG 1958

  IMG 1958

 • IMG 1965

  IMG 1965

 • IMG 1967

  IMG 1967

 • IMG 1969

  IMG 1969

 • IMG 1971

  IMG 1971

 • IMG 1976

  IMG 1976

 • IMG 1973

  IMG 1973

 • IMG 1977

  IMG 1977

 • IMG 1978

  IMG 1978

 • IMG 1980

  IMG 1980

 • IMG 1979

  IMG 1979

 • IMG 1981

  IMG 1981

 • IMG 1983

  IMG 1983

 • IMG 1982

  IMG 1982

 • IMG 1984

  IMG 1984

 • IMG 1985

  IMG 1985

 • IMG 1986

  IMG 1986

 • IMG 1988

  IMG 1988

 • IMG 1991

  IMG 1991

 • IMG 1994

  IMG 1994

 • IMG 2004

  IMG 2004

 • IMG 2008

  IMG 2008

 • IMG 2009

  IMG 2009

 • IMG 2005

  IMG 2005

 • IMG 2011

  IMG 2011

 • IMG 2010

  IMG 2010

 • IMG 2012

  IMG 2012

 • IMG 2014

  IMG 2014

 • IMG 2013

  IMG 2013

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends