การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน พร้อมทั้งบูรณาการในทุกกลุ่มสาระเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวมอาคาร 84 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • IMG 2016

  IMG 2016

 • IMG 2015

  IMG 2015

 • IMG 2022

  IMG 2022

 • IMG 2023

  IMG 2023

 • IMG 2030

  IMG 2030

 • IMG 2033

  IMG 2033

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends