การศึกษาดูงาน ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ณ อาคาร 100 ปี

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานโรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เพื่อร่วมศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยแบ่งกิจกรรมดูงานเป็นฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมิน ณ อาคาร 100 ปีสุรวิทยาคาร
 • DSC 4097

  DSC 4097

 • DSC 4096

  DSC 4096

 • DSC 4098

  DSC 4098

 • DSC 4099

  DSC 4099

 • DSC 4101

  DSC 4101

 • DSC 4104

  DSC 4104

 • DSC 4102

  DSC 4102

 • DSC 4103

  DSC 4103

 • DSC 4105

  DSC 4105

 • DSC 4106

  DSC 4106

 • DSC 4107

  DSC 4107

 • DSC 4117

  DSC 4117

 • DSC 4108

  DSC 4108

 • DSC 4109

  DSC 4109

 • DSC 4118

  DSC 4118

 • DSC 4121

  DSC 4121

 • DSC 4126

  DSC 4126

 • DSC 4125

  DSC 4125

 • DSC 4128

  DSC 4128

 • DSC 4131

  DSC 4131

 • DSC 4142

  DSC 4142

 • DSC 4144

  DSC 4144

 • DSC 4145

  DSC 4145

 • DSC 4146

  DSC 4146

 • DSC 4149

  DSC 4149

 • DSC 4150

  DSC 4150

 • DSC 4153

  DSC 4153

 • DSC 4152

  DSC 4152

 • DSC 4157

  DSC 4157

 • DSC 4159

  DSC 4159

 • DSC 4163

  DSC 4163

 • DSC 4169

  DSC 4169

 • DSC 4165

  DSC 4165

 • DSC 4170

  DSC 4170

 • DSC 4172

  DSC 4172

 • DSC 4175

  DSC 4175

 • DSC 4177

  DSC 4177

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends