การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำของสถานศึกษา สพม.33

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จัด "การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำของสถานศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21" โดยมีครู บุคลากรจากโรงเรียนทั้งหมด 85 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำไปขยายผลต่อ สำหรับแต่ละโรงเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 3934

  DSC 3934

 • DSC 3931

  DSC 3931

 • DSC 3932

  DSC 3932

 • DSC 3935

  DSC 3935

 • DSC 3939

  DSC 3939

 • DSC 3943

  DSC 3943

 • DSC 3940

  DSC 3940

 • DSC 3944

  DSC 3944

 • DSC 3946

  DSC 3946

 • DSC 3947

  DSC 3947

 • DSC 3950

  DSC 3950

 • DSC 3949

  DSC 3949

 • DSC 3951

  DSC 3951

 • DSC 3952

  DSC 3952

 • DSC 3953

  DSC 3953

 • DSC 3954

  DSC 3954

 • DSC 3955

  DSC 3955

 • DSC 3956

  DSC 3956

 • DSC 3958

  DSC 3958

 • DSC 3957

  DSC 3957

 • DSC 3959

  DSC 3959

 • DSC 3960

  DSC 3960

 • DSC 3961

  DSC 3961

 • DSC 3962

  DSC 3962

 • DSC 3963

  DSC 3963

 • DSC 3964

  DSC 3964

 • DSC 3965

  DSC 3965

 • DSC 3966

  DSC 3966

 • DSC 3967

  DSC 3967

 • DSC 3968

  DSC 3968

 • DSC 3969

  DSC 3969

 • DSC 3970

  DSC 3970

 • DSC 3971

  DSC 3971

 • DSC 3973

  DSC 3973

 • DSC 3972

  DSC 3972

 • DSC 3974

  DSC 3974

 • DSC 3975

  DSC 3975

 • DSC 3976

  DSC 3976

 • DSC 3977

  DSC 3977

 • DSC 3978

  DSC 3978

 • DSC 3979

  DSC 3979

 • DSC 3980

  DSC 3980

 • DSC 3982

  DSC 3982

 • DSC 3984

  DSC 3984

 • DSC 3985

  DSC 3985

 • DSC 3989

  DSC 3989

 • DSC 3986

  DSC 3986

 • DSC 3990

  DSC 3990

 • DSC 3991

  DSC 3991

 • DSC 3992

  DSC 3992

 • DSC 3993

  DSC 3993

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends