การประชุมประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการ สพม.33 (สุรินทร์) 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะดำเนินการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) 2561" ซึ่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะดำเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 และมหกรรมวิชาการ สพม.33 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรดำเนินงานทุกฝ่าย จัดประชุม ณ อาคาร 100 ปีสุรวิทยาคาร
 • DSC 4184

  DSC 4184

 • DSC 4183

  DSC 4183

 • DSC 4180

  DSC 4180

 • DSC 4181

  DSC 4181

 • DSC 4182

  DSC 4182

 • DSC 4185

  DSC 4185

 • DSC 4186

  DSC 4186

 • DSC 4187

  DSC 4187

 • DSC 4188

  DSC 4188

 • DSC 4189

  DSC 4189

 • DSC 4190

  DSC 4190

 • DSC 4191

  DSC 4191

 • DSC 4192

  DSC 4192

 • DSC 4193

  DSC 4193

 • DSC 4194

  DSC 4194

 • DSC 4195

  DSC 4195

 • DSC 4197

  DSC 4197

 • DSC 4198

  DSC 4198

 • DSC 4199

  DSC 4199

 • DSC 4200

  DSC 4200

 • DSC 4201

  DSC 4201

 • DSC 4206

  DSC 4206

 • DSC 4208

  DSC 4208

 • DSC 4207

  DSC 4207

 • DSC 4209

  DSC 4209

 • DSC 4210

  DSC 4210

 • DSC 4211

  DSC 4211

 • DSC 4213

  DSC 4213

 • DSC 4215

  DSC 4215

 • DSC 4216

  DSC 4216

 • DSC 4217

  DSC 4217

 • DSC 4218

  DSC 4218

 • DSC 4219

  DSC 4219

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends