การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำของสถานศึกษา สพม.33

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จัด "การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำของสถานศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21" โดยมีครู บุคลากรจากโรงเรียนทั้งหมด 85 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำไปขยายผลต่อ สำหรับแต่ละโรงเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 3994

  DSC 3994

 • DSC 3995

  DSC 3995

 • DSC 3996

  DSC 3996

 • DSC 3997

  DSC 3997

 • DSC 3999

  DSC 3999

 • DSC 4002

  DSC 4002

 • DSC 4004

  DSC 4004

 • DSC 4006

  DSC 4006

 • DSC 4038

  DSC 4038

 • DSC 4041

  DSC 4041

 • DSC 4042

  DSC 4042

 • DSC 4044

  DSC 4044

 • DSC 4047

  DSC 4047

 • DSC 4049

  DSC 4049

 • DSC 4050

  DSC 4050

 • DSC 4051

  DSC 4051

 • DSC 4052

  DSC 4052

 • DSC 4053

  DSC 4053

 • DSC 4056

  DSC 4056

 • DSC 4054

  DSC 4054

 • DSC 4057

  DSC 4057

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends