กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน "วิถีธรรม วิถีไทย" อาเซียนก้าวไกล ร่วมใจไทยแลนด์ 4.0

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ในหัวข้อ "วิถีธรรม วิถีไทย" อาเซียนก้าวไกล ร่วมใจไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 3720

  DSC 3720

 • DSC 3724

  DSC 3724

 • DSC 3723

  DSC 3723

 • DSC 3727

  DSC 3727

 • DSC 3726

  DSC 3726

 • DSC 3736

  DSC 3736

 • DSC 3729

  DSC 3729

 • DSC 3730

  DSC 3730

 • DSC 3733

  DSC 3733

 • DSC 3738

  DSC 3738

 • DSC 3739

  DSC 3739

 • DSC 3740

  DSC 3740

 • DSC 3743

  DSC 3743

 • DSC 3745

  DSC 3745

 • DSC 3746

  DSC 3746

 • DSC 3748

  DSC 3748

 • DSC 3750

  DSC 3750

 • DSC 3752

  DSC 3752

 • DSC 3751

  DSC 3751

 • DSC 3753

  DSC 3753

 • DSC 3754

  DSC 3754

 • DSC 3755

  DSC 3755

 • DSC 3756

  DSC 3756

 • DSC 3757

  DSC 3757

 • DSC 3758

  DSC 3758

 • DSC 3759

  DSC 3759

 • DSC 3760

  DSC 3760

 • DSC 3761

  DSC 3761

 • DSC 3762

  DSC 3762

 • DSC 3763

  DSC 3763

 • DSC 3764

  DSC 3764

 • DSC 3765

  DSC 3765

 • DSC 3767

  DSC 3767

 • DSC 3768

  DSC 3768

 • DSC 3769

  DSC 3769

 • DSC 3770

  DSC 3770

 • DSC 3771

  DSC 3771

 • DSC 3772

  DSC 3772

 • DSC 3774

  DSC 3774

 • DSC 3776

  DSC 3776

 • DSC 3779

  DSC 3779

 • DSC 3778

  DSC 3778

 • DSC 3781

  DSC 3781

 • DSC 3783

  DSC 3783

 • DSC 3785

  DSC 3785

 • DSC 3786

  DSC 3786

 • DSC 3787

  DSC 3787

 • DSC 3788

  DSC 3788

 • DSC 3789

  DSC 3789

 • DSC 3790

  DSC 3790

 • DSC 3791

  DSC 3791

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends