กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน "วิถีธรรม วิถีไทย" อาเซียนก้าวไกล ร่วมใจไทยแลนด์ 4.0

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ในหัวข้อ "วิถีธรรม วิถีไทย" อาเซียนก้าวไกล ร่วมใจไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 3793

  DSC 3793

 • DSC 3794

  DSC 3794

 • DSC 3795

  DSC 3795

 • DSC 3796

  DSC 3796

 • DSC 3797

  DSC 3797

 • DSC 3798

  DSC 3798

 • DSC 3800

  DSC 3800

 • DSC 3801

  DSC 3801

 • DSC 3802

  DSC 3802

 • DSC 3803

  DSC 3803

 • DSC 3806

  DSC 3806

 • DSC 3804

  DSC 3804

 • DSC 3807

  DSC 3807

 • DSC 3808

  DSC 3808

 • DSC 3809

  DSC 3809

 • DSC 3810

  DSC 3810

 • DSC 3811

  DSC 3811

 • DSC 3812

  DSC 3812

 • DSC 3813

  DSC 3813

 • DSC 3814

  DSC 3814

 • DSC 3818

  DSC 3818

 • DSC 3819

  DSC 3819

 • DSC 3817

  DSC 3817

 • DSC 3820

  DSC 3820

 • DSC 3822

  DSC 3822

 • DSC 3823

  DSC 3823

 • DSC 3824

  DSC 3824

 • DSC 3825

  DSC 3825

 • DSC 3826

  DSC 3826

 • DSC 3828

  DSC 3828

 • DSC 3829

  DSC 3829

 • DSC 3832

  DSC 3832

 • DSC 3834

  DSC 3834

 • DSC 3837

  DSC 3837

 • DSC 3838

  DSC 3838

 • DSC 3840

  DSC 3840

 • DSC 3839

  DSC 3839

 • DSC 3841

  DSC 3841

 • DSC 3842

  DSC 3842

 • DSC 3843

  DSC 3843

 • DSC 3846

  DSC 3846

 • DSC 3844

  DSC 3844

 • DSC 3851

  DSC 3851

 • DSC 3848

  DSC 3848

 • DSC 3852

  DSC 3852

 • DSC 3853

  DSC 3853

 • DSC 3855

  DSC 3855

 • DSC 3856

  DSC 3856

 • DSC 3857

  DSC 3857

 • DSC 3858

  DSC 3858

 • DSC 3859

  DSC 3859

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends